Dr Peter McCulloughs felaktiga påståenden om vaccin.

I en video som distribuerats av AAPS hävdar denne läkare att det är onödigt att vaccinera mot Covid 19, utan att man i stället bör låta alla få sjukdomen för att sedan behandla dem. Vilka är AAPS och vem är denne Peter Mc Cullough?

Vilka är AAPS?

AAPS, Association of American Physicians and Surgeons skall inte förväxlas med Association of American Physicians eller American Association of Physician Specialists. AAPS är en liten organisation med ca 200 medlemmar på den yttersta högerkanten och har flera gånger framfört påståenden som helt enkelt inte stämmer, man har exempelvis påstått att HIV inte orsakar AIDS, att homosexualitet förkortar livet eller att abort orsakar bröstcancer. Man är vidare emot HPV vaccination eftersom man tror att detta gör flickor promiskuösa.

Vem är Peter McCullough?

Peter McCullough är en amerikansk hjärtläkare. Han har figurerat i Fox News och andra Trumpvänliga sammanhang och har bland annat propagerat för behandling med Hydroxyklokinin.

Vad påstår denne Peter McCullough?

I videon framför Peter McCullough ett antal ganska häpnadsväckande påståenden.

1. Friska människor under 50 behöver inte vaccinera sig – FALSKT

Faktum är att även helt friska människor under 50 kan bli ordentligt sjuka av Covid dessutom så skulle det inte stoppa smittan från att cirkulera om vi bara vaccinerade äldre och riskgrupper.

This would not be effective if only people over 50 years old received the vaccine. That is less than half the population, and “under these conditions, we will never slow down the circulation of the virus.

https://clinicalmetagenomics.org/teams/bruno-lina/

Detta säger Bruno Lina, professor i virologi vid universitetet i Lyon.

2. De som haft Covid är immuna för livet – FALSKT

Detta är det av McCulloughs påståenden som är enklast att motbevisa. Vi vet redan att genomgången sjukdom inte ger fullständig och bestående immunitet. Denna artikel i BMJ berättar mera. Hade McCullough sagt detta för ett år sedan hade han kanske varit ursäktad, men då har säger det nu måste vi konstatera att han antingen är dåligt påläst eller ljuger.

3. Symptomfria sprider inte Covid – FALSKT

Så är säger Fuijan Song som publicerat en studie om spridning av Covid:

It is misleading/incorrect/wrong to conclude that ‘all asymptomatic’ individuals infected with Covid-19 are not infectious, based on the results of the paper.

https://factcheck.afp.com/us-cardiologist-makes-false-claims-about-covid-19-vaccination

4. Vaccinerade bär mera virus än ovaccinerade – FALSKT

I ett blogginlägg som även okritiskt har spridits av Ann-Cathrin Engwall påstår McCullough följande:

Detta stämmer inte alls. Om man läser själva studien, i preprint, så framgår de att det är de som smittats av deltavarianten som är mera smittsamma. Du kan läsa hela studien här: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733

Engwall medger att hon inte ens läst studien och kommer sedan med ett litet märkligt påstående.

Från Facebook

Hennes diskussion om ”anrikning” förstår jag inte alls. Vilka mutationer som blir framgångsrika är de som är bäst på att sprida sig och föröka sig. Dvs de som är bäst på att undvika kroppens immunförsvar. Här har det ingen betydelse om denna immunitet förvärvats genom sjukdom eller genom vaccination. Den främsta drivande faktorn för mutationer är hur spridd sjukdomen är. Minskar vi spridningen så minskar vi antalet mutationer.

Efter att detta skrevs har Engwall ändrat sitt inlägg på Facebook och raderat de kommentarer där felet påpekades, inkluderande hennes svar här ovan.

Viktigt är även att notera att de mutationer vi ser nu, exempelvis Delta som är mera smittsam och ger allvarligare sjukdom, alla uppstod i en ovaccinerad befolkning. Jag har inte sett Engwall försöka förklara det.

Är Mässling en armodssjukdom?

tl;dr: Nej

Man stöter ibland på missuppfattningen att Mässling är en armodssjukdom som försvann i och med bättre hygien och levnadsstandard. Inget kunde vara mera fel. Medan sjukdomar som tyfus och kolera sprids via smuts och avföring så sprids mässlingen luftburet, via aerosoler och denna spridning är mycket effektiv. Faktum är att Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar vi känner. Mässling är så smittsamt att om en person är infekterad blir 90% av alla i dess närhet smittade. Vidare kan mässlingsviruset leva kvar i två timmar i luften efter att en person lämnat ett rum. Många importfall av smitta har blivit smittade på ställen som flygplatser eller nöjesparker.

I en population som saknar skydd så kan man räkna med att ALLA får mässling. Det finns inget fog för att anta att Mässling skulle försvinna av sig själv även om det finns de som med olika typer av manipulerade grafer försöker påstå detta.

Vad som däremot hänt, förutom vaccination då, är att vi blivit så mycket bättre på att behandla olika följdsjukdomar. Att man såg sjunkande dödstal i mässling redan före vaccinationerna infördes beror på flera saker:

  • De sanitära förhållandena blev allt bättre, vilket gav allt färre bakteriella följdinfektioner
  • Vi fick tillgång till antibiotika, vilket radikalt förbättrade möjligheterna att behandla t ex bakteriell lunginflammation som är en vanlig komplikation till mässling.
  • Sjukvården blev överhuvudtaget mycket bättre och mer allmänt tillgänglig vilket ytterligare minskade antalet som dog i mässlingskomplikationer eftersom de fick adekvat vård.

Slutsatsen är att det inte finns något som talar för att Mässling skulle ha försvunnit av sig själv om vi inte börjat vaccinera. Det finns inget som talar för att det skedde några dramatiska ändringar i svenskars hygien på 1980-talet som annars kunde förklara att mässlingsfallen försvann.

Förhållandet mellan dödlighet i mässling och näringsstatus har undersökts av Peter Aaby och han kommer till slutsatsen:

In the epidemic described below, nutritional status did
not affect the outcome of measles

https://academic.oup.com/jid/article-abstract/147/4/693/900897

The mortality from measles was studied in an urban area of Guinea-Bissau one year before and five years after the introduction of a vaccination programme. The years after the introduction of immunisation saw a decline in mortality among unvaccinated children with measles. This decline occurred despite a lower age at infection and an increasing prevalence of malnourished children. State of nutrition (weight for age) did not affect the outcome of measles infection. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2545704/

Är Covid-19 farligare än influensa?

tl;dr

Vad vi vet i dag så är Covid-19 smittsammare än vanlig influensa. Dödligheten är större och risken för långvariga följdsjukdomar är större.

Photo by August de Richelieu on Pexels.com

Bakgrund

Det florerar en missuppfattning på sociala medier att Covid-19 inte skulle vara farligare än en vanlig influensa. Missuppfattningen verkar härstamma från vad Michael Ryan sade i ett möte hos WHO 2020-10-05, att ca 10% av jordens befolkning skulle ha kunna blivit infekterad med Convid-19. Baserat på detta hävdar man att WHO ”medgivit” att Covid-19 inte skulle vara farligare än vanlig influensa.

Baserat på detta har man sedan räknat ut en IFR (Infection Fatality Rate) baserat på ca 1 miljon döda, dividerat med 10% av jordens befolkning. Problemet är att antagandet om 10% är det högsta värdet i en gaffel, vilket Ryan förtydligade några dagar senare.

[W]hat I was actually trying to communicate was that the vast majority of human beings on this planet remain susceptible to the virus. I believe what I said was that many studies had demonstrated that 10% or less of people had been infected, although that was very variable with some slum areas, high-risk populations like health workers being much higher.

Vi vet helt enkelt inte hur många som smittats och även om man då räknar fram en IFT om 0,14% så är det betydligt högre än vad man anser att vanlig influensa har (0,04%). De senaste beräkningarna för IFR är 0,68%, eller ca 10 gånger högre än influensa.

Springer [NATURE] Age-specific mortality and immunity patterns of SARS-CoV-2, O’Driscoll et al

Problemet är att när man räknar fram IFR så måste man exkludera de som senast smittats, annars blir resultaten missvisande. Därför räknas alltid IFR retrospektivt, när man hal komplett data över insjuknade och eventuella dödsfall för perioden.

Följande artikel har en längre förklaring och även källhänvisningar.

Placebotestning av Vaccin

Personer som är kritiska till vaccin älskar att upprepa mantrat att ”inga vaccin genomgått placebostudier”. Uppenbarligen gör de detta av ren okunskap, för det kan väl inte vara illvilja? Kunskapen om hur vaccin testas ligger blott en knapptryckning bort.

Placebo - Wikipedia

När man testar olika mediciner är det främst två frågor man vill ha svar på. Den ena är ”är medlet verksamt” och den andra är ”vilka bieffekter finns det”. För att få svar på den första frågan vill man i princip ha så liten skillnad mellan det som ges till testgrupperna. Helst skall skillnaden bara vara ämnet man undersöker. Man vill helt enkelt eliminera så många påverkansfaktorer som möjligt.

När det är frågan om vaccin betyder det att man ofta som placebo använder ett annat vaccin eller vaccinet, minus den aktiva ingrediensen. De finns då de som hävdar att detta inte är en ”riktig placebo”, men de har fel. Ansikten är att få fram om det aktiva ämnet har den avsedda effekten och då är detta den bästa vägen.

När man undersöker biverkningar vill man i stället ha ett ämne som antingen saknar biverkningar eller vars biverkningar är kända. Man kan då använda ett annat vaccin, eller saltlösning. Vid vissa tester av HPV vaccinet och Pfizsers vaccin mot Covid-19 använde man saltlösning.

Det är nu det blir riktigt intressant, se:

Bild

Hela en tredjedel av försökspersonerna klagade på trötthet efter att ha injicerats med några milliliter saltvatten. Hur kan det komma sig? Ja, man kan ju vara trött av andra orsaker och så kopplar man det till vaccinet, eller så är det frågan om Nocebo. En psykologisk effekt som är motsatsen till Placebo. I båda fallen blir man lurad.

Det är här vi ser svårigheten att tolka vetenskapliga resultat. I de flesta av kategorierna ovan är skillnaden marginell, utom i ”Local pain” vilket även är att vänta och det är kroppens svar på vaccinet. Processen där vi utvecklar immunitet.

Det florerar en massa rykten om Pfizers Covid-19 vaccin. Ett av dessa rykten är om dödsfall i samband med försöken. Sanningen är att totalt 6 av försökspersonerna dog. Av dessa var det bara två som fått vaccinet. Var det så så att Pfizer använde en ”dödlig placebo”? Nej, dödsfallen utreddes och visade sig inte vara orsakade av vaccinet. Dödligheten i försöksgrupperna var inte högre än i befolkningen i allmänhet. Det tål att påpekas att det föds och dör människor hela tiden. I Sverige dör det ca 90 000 personer varje år, det är ca 1% av befolkningen. Har du en grupp på 10 000 personer så kommer, rent statistiskt sett, 100 personer att dö.

I Pfizers försök deltog just under44 000 personer. Som synes av grafen nedan skyddar vaccinet bra mot Covid-19.

Förekomst av Covid-19 hor den vaccinerade gruppen (rött) och placebogruppen (blått)

Så här långt ser det ut som om Pfizers vaccin har få biverkningar och ger ett bra skydd mot Covid-19, men vi väntar ännu på godkännande.

Källa: PFizer, FDA, Reuters, New England Journal of Medicine

Vetenskapen bakom ANF-plåstren

För de som inte är bekanta med dessa så är det plåster om marknadsförs av bland annat Gwyneth Paltrow. Plåstren påstås vara laddade med ”frekvenser” som hjälper kroppen ”återställa balansen” i cellerna. Finns det någon sanning i de påståendena?

180px-BandAid[1]

Påståendet:

Att plåstren är ”laddade” med ”frekvenser” som ”återställer balansen”

Litet bakgrund och vetenskap

Plåstrens uppfinnare är Richard Eaton som ansökte om patent på sin uppfinning 2019.

Bio Energy Synthesis Technology is used to describe the programming procedure that is used for programming the Bio Energy patches. This process allows “sub-harmonic frequencies” to be imprinted into a Mylar material that contains carbon and crystalline elements, which is a perfect medium for programming information.

Because our body is a living organism, we attract low sub-harmonic radiation from the energy flux of the Bio Energy patch. When fully charged, the bio energy patches emit bio frequency energy to ‘resonate’ with the natural energy field in the body.

Källa

Här kommer den första varningsflaggan: ”Subharmonisk” i sig saknar betydelse då det används så här. Subharmonisk betyder helt enkelt ”underton” ordet är meningslöst om man inte anger till vad något är en underton.

The patches are made from a specialized biofeedback material made of a poly/Mylar, carbon, crystalline blend, which was designed to hold and transfer RF (frequency), our Engineers built a device, called the (AFG) to program the material with beneficial frequencies to interact with the body’s Central Nervous System for beneficial results to the body.

Källa

The ANF ‘DISC’ is composed of a 28.4% carbon metal alloy. The manufacturer states that the frequency is embedded into it using an ‘Accelerator Frequency Generator’ (AFG) using ”coax cables attached to a large vacuum control box. This eliminates the interior atmosphere in the box down to 0.05 PSI during disc programming. This allows the AFG to send specific frequencies into the box without the normal atmosphere around then causing interference.

The use of the super heat treated activated carbon metal alloys has been described by Iqbal et al. (2019) as having excellent conductivity and high surface area … and an efficient energy storage material when used as a ‘super capacitor’.
Technology has come a long way very fast. With the use of nanoscale technology ANF presents a device that can store and emit a pre-programmed frequency once activated for a continuous 72hours. This separates it from other modalities that require an electrical source that create patient inconvenience as they are not ‘wearable’ like ANF.

Källa

Men nej. Det dokument de hänvisar till diskuterar hur man kan använda nanofibrer av kol i superkondensatorer, men en superkondensator, eller vilken kondensator som helst kan inte laddas med växelspänning. Den laddas med en likspänning
Inte heller kan en kondensator avge ”frekvenser” så där bara. Behövs mera elektronik till det…

Superkondensatorer används bland annat som backupbatterier i elektronisk utrustning och håller då sin laddning betydligt längre än 72 timmar så jag antar att den gränsen de anger bara beror på två saker:

1 – De vill sälja flera plåster och 2- De vill slippa bli stämda av kunder som får hudirritationer då plåstret sitter på för länge.

Slutsats

Lägg dina pengar på något annat. Det luktar lurendrejeri lång väg. Det är däremot allmänt känt att Bamseplåster fungerar bättre än vanliga och det är då samma förklaring, nämligen Placebo. Rent allmänt så skall man försöka tillämpa Occams rakkniv och välja den förklaring som innebär minst antal orimliga antaganden. Det är således osannolikt att dessa plåster gör någon nytta.

Att det går att påverka kroppen genom extern stimuli är sant, men det behövs då helt andra effekter och aktiv elektronik som förvandlar kondensatorns laddning till en växelspänning.

 

Covid 19 timeline

There seems to be an awful lot of misconceptions and misinformation regarding the current Corona-virus pandemic. This is my humble attempt to compile a timeline which I feel is extremely important to understand how things unfolded. I also hope that this will help combat the ”alternative facts” that are floating around on social media.

For a more complete timeline, See Wikipedia.

120px-Virus2_transp

December 2019

Dec 30

Li Wenliang, 34,  an opthamologist working at Wuhan Central Hospital in December when he saw test results that showed that seven patients from a local market had been diagnosed with an unknown illness that looked a lot like SARS, the virus that killed 774 people across Asia in 2003. He posted a private message on WeChat. The message went viral, something that did not go down well at all with the local authorities in Wuhan.

Dec 31

The Taiwanese authorities send a question to the WHO, citing press reports.

2020-04-19_21-29-31

This email has subsequently been misrepresented as a warning.

The Wuhan Municipal Health Committee informed WHO of 27 ”cases of pneumonia of unknown etiology (unknown cause) detected in Wuhan”.

Source: https://www.rev.com/blog/transcripts/world-health-organization-press-conference-transcript-april-20

January 2020

U.S. intelligence agencies were sounding alarm to the serious threat of the coronavirus in January and February.

Jan 14

WHO Tweeted preliminary info from the Chinese authorities:

WHOTweet2020-04-20_10-57-49

Note the wording. On the same date Maria Van Kerkhove, acting head of WHO’s emerging diseases unit said that there had been limited human-to-human transmission of the coronavirus, mainly small clusters in families, adding that ”it is very clear right now that we have no sustained human-to-human transmission”

Reuters reported this:

Dr. Maria Van Kerkhove, acting head of WHO’s emerging diseases unit, told a Geneva news briefing that the agency had given guidance to hospitals worldwide about infection control in case of spread, including by a “super-spreading” event in a health care setting. “This is something on our radar, it is possible, we need to prepare ourselves,” she said.

Jan 18

Health and Human Services Secretary Alex Azar reportedly couldn’t speak to Trump about the virus until a Jan. 18 call. During the conversation, Trump reportedly interrupted Azar to ask about vaping. “Donald Trump may not have been expecting this, but a lot of other people in the government were—they just couldn’t get him to do anything about it,” one official told the newspaper. “The system was blinking red.”

Jan 20

On 20 January, after two medical staff were infected in Guangdong, China National Health Commission confirmed that the virus was human-to-human transmissible. The investigation team from China’s National Health Commission confirmed for the first time that the coronavirus can be transmitted between humans.

Cases reported from Japan, Thailand and the US

China shares the genetic sequence of the virus and various countries start developing tests.

Jan 22

“We have it totally under control. It’s one person coming in from China. We have it under control. It’s going to be just fine.” — Trump in a CNBC interview.

Jan 30

World Health Organization  declared the coronavirus outbreak a public health emergency of international concern, 36 countries imposed travel restrictions, including the U.S.

February 2000

Feb 2

US puts in travel restrictions following WHO declaration. This was far from a ban as approximately 40 000 US Citizens were able to fly in from China. Research shows that travel restrictions have a limited effect and initially only, but it is possible that the restrictions managed to slow the spread, somewhat.

Feb 4

Li Wenliang was exonerated by the Chinese Supreme People’s Court and the local Wuhan police reprimanded.

Feb 6

Li Wenliang dies from Covid-19

Feb 24

WHO Situation report 35. It is now pretty clear that this will be worldwide.

“The Coronavirus is very much under control in the USA. We are in contact with everyone and all relevant countries. CDC & World Health have been working hard and very smart. Stock Market starting to look very good to me!” — Trump in a tweet.

 

Innehåller Infanrix Hexa kvicksilver?

På webben florerar ett rykte att barnvaccinet Infanrix Hexa innehåller kvicksilver, eller rättare sagt konserveringsmedlet Tiomersal (eng Thiomersal). Påståendet är felaktigt, men bottnar i ett vaccinet fram till 2009 tillverkades i en process där tiomersal användes och därför kunde det finnas spär av ämnet kvar i den tillverkade produkten.

Dagens Infanrix tillverkas på annat sätt och är fritt även från spår av tiomersal.

Källa

Körsbär och HPV-Vaccin

Körsbärsplockning, från Engelskans ”Cherry Picking” med samma betydelse, är när man ur data eller forskning enbart plockar ut sådant som stöder ens eget argument och ignorerar allt annat.

Körsbärsplockning förekommer i all vetenskap, men är speciellt vanligt hos förespråkare av alternativa metoder, allt från homeopati via magneter till att trycka upp stenar i underlivet. Nyligen råkade jag på några synnerligen uttalade körsbär i en debatt om HPV-vaccin som jag tänkte analysera vidare.

600px-picking_cherries

I den amerikanska bipacksedeln till Gardasil framgår att man i ett av de kliniska försöken där man jämförde Gardasil och Gardasil 9 såg en ökning av antalet missfall i gruppen som fick Gardasil 9. Det var då frågan om totalt 115 personer varav 55 som fick Gardasil och 62 som fick Gardasil 9. I Gardasilgruppen var det 17/62 (27,4) och i gruppen som fick Gardasil 7/55 (12,7%). Så skall vi tolka det som en dubblerad risk?

Sanningen är att vi inte kan säga så mycket utan att veta vad den normala förekomsten av missfall är. En vanlig missuppfattning är att missfall är ovanliga, men så är det inte. Man brukar säga att 75% av alla befruktade ägg aldrig utvecklas till ett foster. Många avstöts innan de hinner fästa i livmodern och av de som fäster så avstöts många spontant, tidigt under graviditeten, ofta utan att kvinnan ens märker det. Bipacksedeln anger 15-20% som ett riktvärde. Gruppen som fick Gardasil hade således färre missfall än vad som är vanligt. Hurra! Gardasil skyddar mot missfall! Eller?

Vi vet att vissa vaccin verkligen skyddar mot missfall. Ett exempel är influensavaccinet, men det är osannolikt att Gardasil skulle göra det, så, hur skall vi tolka siffrorna?

Med en grupp på 115 individer kan man anta att osäkerheten om den skall jämföras med hela populationen är +/-9,3%, så då får vi:

Gardasil: 12,7 +/- 9,3% eller ett spann om 3,4 … 22%

Gardasil 9 27,4 +/- 9,3% eller ett spann om 18,1 … 36,7%

Spannen överlappar varandra och dessutom överlappar de spannet för hela befolkningen, så vad vi kan säga är egentligen: Man bör följa upp vid vaccination av större grupper och se om det är en reell ökning. Vad man INTE kan säga är att ”Gardasil 9 har en dubbelt större risk”.

HPV-Vaccin och äggstocksinsufficiens?

I december 2014 publicerades en fallstudie: Adolescent Premature Ovarian Insufficiency Following Human Papillomavirus Vaccination. Studien beskriver tre flickor vars mens blivit oregelbunden efter att de vaccinerats och sedan diagnosticerats med äggstocksinsufficiens (POI). Av texten framgår att en av flickorna hade en lång sjukdomshistoria redan före vaccination och att den enda koppling som kan göras är ett tidsmässigt samband. Dock rekommenderar de att detta studeras vidare.

Då man studerade det vidare och undersökte nästan 200 000 individer, fann man inget sådant samband:

We did not find a statistically significant elevated risk of POI after HPV, Tdap, II, or MenACWY vaccination in this population-based retrospective cohort study. These findings should lessen concern about POI risk after adolescent vaccination.

Studien finansierades av Center för Disease Control i USA

En stor studie på nästan 1 miljon kvinnor i Danmark visar heller inte på något samband.

This finding suggests that human papillomavirus vaccination is unlikely to be associated with moderate to large increases in the risk of primary ovarian insufficiency.

doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.20391

Ger ”mobilstrålning” cancer?

woman holding smartphone standing beside white wall

Photo by Canva Studio on Pexels.com

Olika, mindre nogräknade, sajter som ”strålskyddsstiftelsen” publicerar med jämna mellanrum olika larmrapporter om att mobiltelefoner skulle orsaka cancer. Tyvärr säger verkligheten något annat:

2019-11-10_16-31-53

Underlaget till grafen är taget från socialstyrelsens statistik och här kan man inte se någon nämnvärd ökning och framförallt ingen påverkan då man började använda mobiltelefoner. Denna graf övertygar dock inte de troende, utan de presenterar då följande graf och meddelar tvärsäkert att ”den aggressiva cancern ökat”:

Nygerg.png

Inte bara det, utan cancern finns i de delar av hjärnan som man antar att påverkas mest av ”strålning”. Hur är det då?

Jo. Datat till grafen är taget från Brain Tumours: Rise in Glioblastoma Multiforme Incidence in England 1995–2015 Suggests an Adverse Environmental or Lifestyle Factor. Det finns dock några problem med den studien (förutom uppenbara intressekonflikter), nämligen att den inte stämmer överens med data från andra studier, samt att vital information lämnats bort. I detta fall trenderna för andra typer av cancer.

När man ser på ett poolat data där summan är konstant och en undergrupp stiger, medan en annan sjunker bör man alltid tänka ”diagnoskriterier”. Precis detta framhålls i en studie av Karpidis et al, 2018:

Karpidis_Glioma_Grade_2019-11-27_19-39-09

För litet djupare analys av Alasdair Philips’ artikel kan du läsa här.

Om man ser på förekomsten av aggressiv (typ IV) gliom i Sverige så ser den ut så här:

Nyberg2_2019-11-22_19-35-39

(Cancercentrum årsrapport 2018 – Åldersstandardiserad incidens av högmaligna gliom)

När således verkligheten inte motsvarar strålningsfanatikernas karta så har de dock ett ytterligare äss i rockärmen: Det är statistiken som är fel! Inte bara i Sverige, utan i alla andra länder där incidensen inte ökar. Hur statistiken kan vara rätt på de ställen där man faktiskt ser en svag ökning brukar de inte bemöda sig om att försöka förklara.

No Evidence for Increased Brain Tumour Incidence in the Swedish National Cancer Register Between Years 1980-2012

Att statistiken är fel är en tes som förfäktas av Hardell 2015, men här blir det nästan lustigt. I en Replik så förklarar Ahlbom et al hur författarna till Hardell 2015 misstagit sig och konstaterar:

Although the figures that are presented in the article may well be correct, their interpretation is grossly misleading. Already the title is misleading because the rates of brain tumor are not increasing in the Cause of Death Register. The reason for the rise of the subtype of brain and CNS tumor rates of unknown type is known and documented in the open literature. The authors actually mention themselves the close correlation between the trends of the unspecified and the malignant tumors in the Cause of Death Register, but choose to disregard it in their interpretation of data.

Igen ser man samma trend. Ingen ökning:

Ahlbom2015

Slutsats: Det finns i dagsläget ingen orsak att anse att mobiltelefoner, WiFi eller 5G skulle orsaka cancer.

Stefan Whilde och den fria debatten

I Dagens Homeopati finns en replik av Stefan Whilde till en recension som tidningen ETC gjort av hans sagobok ”Hälsa för barn”. Tyvärr har Stefan Whilde helt tappat sitt sinne för proportioner. Jag har inte läst boken, men är i väl bekant med Whildes tankar om hälsa och hans felaktiga påståenden om exempelvis vacciner. Detta är således ingen recension av boken. För det hänvisar jag till ETCs recension. Detta är snarare en betraktelse hur Stefan Whilde överreagerar.

För de som är bekanta med Whildes skriverier är det inget nytt som framkommer i ETCs granskning. Det är den vanliga röran av konspirationsteorier och rena felaktigheter som att barnsjukdomar skulle vara ”ofarliga” och att ”mässlingen gör dig starkare”. Det stämmer faktiskt inte alls. Mässling är inte ofarlig och inte blir man starkare av den heller. Det är således inte orimligt att varna för den boken, vilket ETC gör.

Vad däremot ETC inte gör är att uppmana till fysiskt våld mot Whilde eller att hans böcker skulle brännas på bål. Det är dock den uppfattning Whilde har då han drar en riktig Prakt-Godwin och pratar om kristallnatten och bokbål.

Att homeopater har problem med en fri debatt är någon vi skrivit om förut. Bäst trivs de i slutna internetgrupper där inga avvikande åsikter tillåts. Att just Stefan Whilde påstår att någon ”försöker tysta honom” är närmast ironiskt, eftersom Whilde själv är den som är aggressivast då det gäller att utesluta dissidenter från de slutna internetgrupperna och då det gäller att registrera oliktänkande.

Stefan_registrerar_2017-03-14_13-26-42

Om Stefan Whildes påståenden om hot är sanna är det beklagligt och definitivt något han bör polisanmäla, men de kan lika gärna vara frukter av hans yviga fantasi. Samma yviga fantasi som fått honom att påstå att C-vitamin är ett alternativ till vaccin eller att D-vitamin rekommenderats av myndigheter som alternativ till medicin.

Så länge Whilde inte bryter mot lagen kan han skriva vad han vill i det offentliga rummet. Förläggare kan vägra trycka hans alster, men det är inte censur. Han kan trycka på eget förlag, men bokhandlare kan vägra ta in boken, det är inte heller censur. Slutligen kan andra personer recensera boken och påtala felaktigheter. Inte heller det är censur. Däremot finns det ingen frisedel som tillåter Whilde att påstå vad som helst utan risk att andra bemöter hans påståenden

Om Stefan Whilde verkligen vill ha ett öppet samtal om vaccin, som han påstår så kanske han skulle fundera över att diskutera sakfrågor och bemöta kritiken mot hans bok, i stället för att dra på sig offerkoftan.

Så, Stefan, det går bra att diskutera här om du vill? Bara du kan hålla dig till att diskutera sakfrågor. I kommentarerna på Dagens Homeopati kommer vi nog bara att se det vanliga ryggdunket.