Är Covid-19 farligare än influensa?

tl;dr

Vad vi vet i dag så är Covid-19 smittsammare än vanlig influensa. Dödligheten är större och risken för långvariga följdsjukdomar är större.

Photo by August de Richelieu on Pexels.com

Bakgrund

Det florerar en missuppfattning på sociala medier att Covid-19 inte skulle vara farligare än en vanlig influensa. Missuppfattningen verkar härstamma från vad Michael Ryan sade i ett möte hos WHO 2020-10-05, att ca 10% av jordens befolkning skulle ha kunna blivit infekterad med Convid-19. Baserat på detta hävdar man att WHO ”medgivit” att Covid-19 inte skulle vara farligare än vanlig influensa.

Baserat på detta har man sedan räknat ut en IFR (Infection Fatality Rate) baserat på ca 1 miljon döda, dividerat med 10% av jordens befolkning. Problemet är att antagandet om 10% är det högsta värdet i en gaffel, vilket Ryan förtydligade några dagar senare.

[W]hat I was actually trying to communicate was that the vast majority of human beings on this planet remain susceptible to the virus. I believe what I said was that many studies had demonstrated that 10% or less of people had been infected, although that was very variable with some slum areas, high-risk populations like health workers being much higher.

Vi vet helt enkelt inte hur många som smittats och även om man då räknar fram en IFT om 0,14% så är det betydligt högre än vad man anser att vanlig influensa har (0,04%). De senaste beräkningarna för IFR är 0,68%, eller ca 10 gånger högre än influensa.

Springer [NATURE] Age-specific mortality and immunity patterns of SARS-CoV-2, O’Driscoll et al

Problemet är att när man räknar fram IFR så måste man exkludera de som senast smittats, annars blir resultaten missvisande. Därför räknas alltid IFR retrospektivt, när man hal komplett data över insjuknade och eventuella dödsfall för perioden.

Följande artikel har en längre förklaring och även källhänvisningar.

Innehåller Infanrix Hexa kvicksilver?

På webben florerar ett rykte att barnvaccinet Infanrix Hexa innehåller kvicksilver, eller rättare sagt konserveringsmedlet Tiomersal (eng Thiomersal). Påståendet är felaktigt, men bottnar i ett vaccinet fram till 2009 tillverkades i en process där tiomersal användes och därför kunde det finnas spär av ämnet kvar i den tillverkade produkten.

Dagens Infanrix tillverkas på annat sätt och är fritt även från spår av tiomersal.

Källa

Ger ”mobilstrålning” cancer?

woman holding smartphone standing beside white wall

Photo by Canva Studio on Pexels.com

Olika, mindre nogräknade, sajter som ”strålskyddsstiftelsen” publicerar med jämna mellanrum olika larmrapporter om att mobiltelefoner skulle orsaka cancer. Tyvärr säger verkligheten något annat:

2019-11-10_16-31-53

Underlaget till grafen är taget från socialstyrelsens statistik och här kan man inte se någon nämnvärd ökning och framförallt ingen påverkan då man började använda mobiltelefoner. Denna graf övertygar dock inte de troende, utan de presenterar då följande graf och meddelar tvärsäkert att ”den aggressiva cancern ökat”:

Nygerg.png

Inte bara det, utan cancern finns i de delar av hjärnan som man antar att påverkas mest av ”strålning”. Hur är det då?

Jo. Datat till grafen är taget från Brain Tumours: Rise in Glioblastoma Multiforme Incidence in England 1995–2015 Suggests an Adverse Environmental or Lifestyle Factor. Det finns dock några problem med den studien (förutom uppenbara intressekonflikter), nämligen att den inte stämmer överens med data från andra studier, samt att vital information lämnats bort. I detta fall trenderna för andra typer av cancer.

När man ser på ett poolat data där summan är konstant och en undergrupp stiger, medan en annan sjunker bör man alltid tänka ”diagnoskriterier”. Precis detta framhålls i en studie av Karpidis et al, 2018:

Karpidis_Glioma_Grade_2019-11-27_19-39-09

För litet djupare analys av Alasdair Philips’ artikel kan du läsa här.

Om man ser på förekomsten av aggressiv (typ IV) gliom i Sverige så ser den ut så här:

Nyberg2_2019-11-22_19-35-39

(Cancercentrum årsrapport 2018 – Åldersstandardiserad incidens av högmaligna gliom)

När således verkligheten inte motsvarar strålningsfanatikernas karta så har de dock ett ytterligare äss i rockärmen: Det är statistiken som är fel! Inte bara i Sverige, utan i alla andra länder där incidensen inte ökar. Hur statistiken kan vara rätt på de ställen där man faktiskt ser en svag ökning brukar de inte bemöda sig om att försöka förklara.

No Evidence for Increased Brain Tumour Incidence in the Swedish National Cancer Register Between Years 1980-2012

Att statistiken är fel är en tes som förfäktas av Hardell 2015, men här blir det nästan lustigt. I en Replik så förklarar Ahlbom et al hur författarna till Hardell 2015 misstagit sig och konstaterar:

Although the figures that are presented in the article may well be correct, their interpretation is grossly misleading. Already the title is misleading because the rates of brain tumor are not increasing in the Cause of Death Register. The reason for the rise of the subtype of brain and CNS tumor rates of unknown type is known and documented in the open literature. The authors actually mention themselves the close correlation between the trends of the unspecified and the malignant tumors in the Cause of Death Register, but choose to disregard it in their interpretation of data.

Igen ser man samma trend. Ingen ökning:

Ahlbom2015

Slutsats: Det finns i dagsläget ingen orsak att anse att mobiltelefoner, WiFi eller 5G skulle orsaka cancer.

Ny, Svensk satirsajt – Chemtrails-Sverige

Ute på internet finns en lång rad satirsajter: The Onion, Christwire.org. Dessa sajter tar upp olika företeelser i vår omvärld, med glimten i ögat och avsikten är ofta att belysa det bisarra i olika rörelser och riktningar genom att plocka ut de mest bisarra uttalandena från de mest förvirrade representanterna.

Riktigt roligt blir det när någon humorbefriad person citerar dessa sajter, som vore de på riktigt, något som händer förvånande ofta

Det var därför med glädje jag noterade att det nu finns en ny satirsajt om fenomenet chemtrails. Kolla bara in på Chemtrails-Sverige.

Jag blir imponerad av det detaljarbete man lagt ned på att hitta på artiklar och kommentatorer. Helt säkert har man plockat och översatt från internationella sajter som whale.to. Läs exempelvis den här kommentaren ! Lösningen finns ju. Ättika är inte bara bra för att avkalka kaffebryggaren, den botar även chemtrails!