Är Covid-19 farligare än influensa?

tl;dr

Vad vi vet i dag så är Covid-19 smittsammare än vanlig influensa. Dödligheten är större och risken för långvariga följdsjukdomar är större.

Photo by August de Richelieu on Pexels.com

Bakgrund

Det florerar en missuppfattning på sociala medier att Covid-19 inte skulle vara farligare än en vanlig influensa. Missuppfattningen verkar härstamma från vad Michael Ryan sade i ett möte hos WHO 2020-10-05, att ca 10% av jordens befolkning skulle ha kunna blivit infekterad med Convid-19. Baserat på detta hävdar man att WHO ”medgivit” att Covid-19 inte skulle vara farligare än vanlig influensa.

Baserat på detta har man sedan räknat ut en IFR (Infection Fatality Rate) baserat på ca 1 miljon döda, dividerat med 10% av jordens befolkning. Problemet är att antagandet om 10% är det högsta värdet i en gaffel, vilket Ryan förtydligade några dagar senare.

[W]hat I was actually trying to communicate was that the vast majority of human beings on this planet remain susceptible to the virus. I believe what I said was that many studies had demonstrated that 10% or less of people had been infected, although that was very variable with some slum areas, high-risk populations like health workers being much higher.

Vi vet helt enkelt inte hur många som smittats och även om man då räknar fram en IFT om 0,14% så är det betydligt högre än vad man anser att vanlig influensa har (0,04%). De senaste beräkningarna för IFR är 0,68%, eller ca 10 gånger högre än influensa.

Springer [NATURE] Age-specific mortality and immunity patterns of SARS-CoV-2, O’Driscoll et al

Problemet är att när man räknar fram IFR så måste man exkludera de som senast smittats, annars blir resultaten missvisande. Därför räknas alltid IFR retrospektivt, när man hal komplett data över insjuknade och eventuella dödsfall för perioden.

Följande artikel har en längre förklaring och även källhänvisningar.

Placebotestning av Vaccin

Personer som är kritiska till vaccin älskar att upprepa mantrat att ”inga vaccin genomgått placebostudier”. Uppenbarligen gör de detta av ren okunskap, för det kan väl inte vara illvilja? Kunskapen om hur vaccin testas ligger blott en knapptryckning bort.

Placebo - Wikipedia

När man testar olika mediciner är det främst två frågor man vill ha svar på. Den ena är ”är medlet verksamt” och den andra är ”vilka bieffekter finns det”. För att få svar på den första frågan vill man i princip ha så liten skillnad mellan det som ges till testgrupperna. Helst skall skillnaden bara vara ämnet man undersöker. Man vill helt enkelt eliminera så många påverkansfaktorer som möjligt.

När det är frågan om vaccin betyder det att man ofta som placebo använder ett annat vaccin eller vaccinet, minus den aktiva ingrediensen. De finns då de som hävdar att detta inte är en ”riktig placebo”, men de har fel. Ansikten är att få fram om det aktiva ämnet har den avsedda effekten och då är detta den bästa vägen.

När man undersöker biverkningar vill man i stället ha ett ämne som antingen saknar biverkningar eller vars biverkningar är kända. Man kan då använda ett annat vaccin, eller saltlösning. Vid vissa tester av HPV vaccinet och Pfizsers vaccin mot Covid-19 använde man saltlösning.

Det är nu det blir riktigt intressant, se:

Bild

Hela en tredjedel av försökspersonerna klagade på trötthet efter att ha injicerats med några milliliter saltvatten. Hur kan det komma sig? Ja, man kan ju vara trött av andra orsaker och så kopplar man det till vaccinet, eller så är det frågan om Nocebo. En psykologisk effekt som är motsatsen till Placebo. I båda fallen blir man lurad.

Det är här vi ser svårigheten att tolka vetenskapliga resultat. I de flesta av kategorierna ovan är skillnaden marginell, utom i ”Local pain” vilket även är att vänta och det är kroppens svar på vaccinet. Processen där vi utvecklar immunitet.

Det florerar en massa rykten om Pfizers Covid-19 vaccin. Ett av dessa rykten är om dödsfall i samband med försöken. Sanningen är att totalt 6 av försökspersonerna dog. Av dessa var det bara två som fått vaccinet. Var det så så att Pfizer använde en ”dödlig placebo”? Nej, dödsfallen utreddes och visade sig inte vara orsakade av vaccinet. Dödligheten i försöksgrupperna var inte högre än i befolkningen i allmänhet. Det tål att påpekas att det föds och dör människor hela tiden. I Sverige dör det ca 90 000 personer varje år, det är ca 1% av befolkningen. Har du en grupp på 10 000 personer så kommer, rent statistiskt sett, 100 personer att dö.

I Pfizers försök deltog just under44 000 personer. Som synes av grafen nedan skyddar vaccinet bra mot Covid-19.

Förekomst av Covid-19 hor den vaccinerade gruppen (rött) och placebogruppen (blått)

Så här långt ser det ut som om Pfizers vaccin har få biverkningar och ger ett bra skydd mot Covid-19, men vi väntar ännu på godkännande.

Källa: PFizer, FDA, Reuters, New England Journal of Medicine