Placebotestning av Vaccin

Personer som är kritiska till vaccin älskar att upprepa mantrat att ”inga vaccin genomgått placebostudier”. Uppenbarligen gör de detta av ren okunskap, för det kan väl inte vara illvilja? Kunskapen om hur vaccin testas ligger blott en knapptryckning bort.

Placebo - Wikipedia

När man testar olika mediciner är det främst två frågor man vill ha svar på. Den ena är ”är medlet verksamt” och den andra är ”vilka bieffekter finns det”. För att få svar på den första frågan vill man i princip ha så liten skillnad mellan det som ges till testgrupperna. Helst skall skillnaden bara vara ämnet man undersöker. Man vill helt enkelt eliminera så många påverkansfaktorer som möjligt.

När det är frågan om vaccin betyder det att man ofta som placebo använder ett annat vaccin eller vaccinet, minus den aktiva ingrediensen. De finns då de som hävdar att detta inte är en ”riktig placebo”, men de har fel. Ansikten är att få fram om det aktiva ämnet har den avsedda effekten och då är detta den bästa vägen.

När man undersöker biverkningar vill man i stället ha ett ämne som antingen saknar biverkningar eller vars biverkningar är kända. Man kan då använda ett annat vaccin, eller saltlösning. Vid vissa tester av HPV vaccinet och Pfizsers vaccin mot Covid-19 använde man saltlösning.

Det är nu det blir riktigt intressant, se:

Bild

Hela en tredjedel av försökspersonerna klagade på trötthet efter att ha injicerats med några milliliter saltvatten. Hur kan det komma sig? Ja, man kan ju vara trött av andra orsaker och så kopplar man det till vaccinet, eller så är det frågan om Nocebo. En psykologisk effekt som är motsatsen till Placebo. I båda fallen blir man lurad.

Det är här vi ser svårigheten att tolka vetenskapliga resultat. I de flesta av kategorierna ovan är skillnaden marginell, utom i ”Local pain” vilket även är att vänta och det är kroppens svar på vaccinet. Processen där vi utvecklar immunitet.

Det florerar en massa rykten om Pfizers Covid-19 vaccin. Ett av dessa rykten är om dödsfall i samband med försöken. Sanningen är att totalt 6 av försökspersonerna dog. Av dessa var det bara två som fått vaccinet. Var det så så att Pfizer använde en ”dödlig placebo”? Nej, dödsfallen utreddes och visade sig inte vara orsakade av vaccinet. Dödligheten i försöksgrupperna var inte högre än i befolkningen i allmänhet. Det tål att påpekas att det föds och dör människor hela tiden. I Sverige dör det ca 90 000 personer varje år, det är ca 1% av befolkningen. Har du en grupp på 10 000 personer så kommer, rent statistiskt sett, 100 personer att dö.

I Pfizers försök deltog just under44 000 personer. Som synes av grafen nedan skyddar vaccinet bra mot Covid-19.

Förekomst av Covid-19 hor den vaccinerade gruppen (rött) och placebogruppen (blått)

Så här långt ser det ut som om Pfizers vaccin har få biverkningar och ger ett bra skydd mot Covid-19, men vi väntar ännu på godkännande.

Källa: PFizer, FDA, Reuters, New England Journal of Medicine