Ung pojke skadad av ”naturopat”

För de som inte är så insatta så är termen ”naturopat” en samlingsbenämning för olika typer av ”alternativmedicinare” som ofta använder örtläkemedel, homeopati och liknande.

På Science Based Medicine finns en ny och skrämmande artikel: A “Natural Cure” for Eczema Leaves a Young Child in Agony…..

För att kort sammanfatta vad den handlar om så är det en tidigare frisk pojke, förutom att han hade exem, vars föräldrar sökte läkarhjälp då hans hälsotillstånd snabbt förvärrades. Han klagade på värk i benen och kunde nästan inte stöda på dem. Vidare var han ovanligt trött och hängig och hade så torra läppar att de sprack och blödde.

Man misstänkte först cancer och gjorde allehanda undersökningar som dock inte visade på någon sådan. Däremot kunde man konstatera förhöjda nivåer av kalcium i blodet och detta behandlades med mediciner. Dock kunde man inte hitta den underliggande orsaken, tills…..

Efter ett tag kläckte föräldrarna ur sig att de sökt hjälp hos en ”alternativmedicinare” för pojkens exem. Denne hade föreskrivit ett antal verkningslösa och potentiellt farliga medel, bland annat A-vitamin i dosen 39,000 IU. Pojken hade således akut A-vitaminförgiftning.

Det luriga i detta är att det knappast är det första en läkare skulle misstänka. Det är mycket svårt att få i sig för mycket A-vitamin, såvida man inte enbart äter isbjörnslever… Ingen riktig läkare skulle heller förskriva så vansinniga nivåer, även om patienten skulle ha brist på A-vitamin, eller hur?

Frågan man ställer sig är: Hur många som till slut söker hjälp inom vården får inte adekvat hjälp eftersom de eller deras föräldrar skäms för att tala om att de gått till en kvacksalvare och därigenom utelämnar viktiga fakta för läkaren?

Dagens Homeopati och SFVH uppmanar till lagbrott?

 

 

 

 

I ett inlägg i nättidningen Dagens Homeopatis Facebookgrupp propagerar en av medlemmarna för lagbrott. Inlägget innehåller tydliga instruktioner för hur man skall undgå påföljder då man bryter mot förbudet att behandla barn: ”..och inte heller säljer preparat till barnet efter ordination till just själva barnet”. Således skall homeopaten sälja sitt skakade vatten till föräldern.

Det anmärkningsvärda är att moderatorn och tillika ordföranden i Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati, Marina Szöges instämmer i lovsången.

 

DH_2015-04-24_15-28-09

 

Det är uppenbart att det måste till hårdare regler för att stoppa dessa kvacksalvare från att skada ännu flera barn.

Richard Hughes – Mannen som kunde ha reformerat homeopatin

Låt oss blicka tillbaka ca 100 år och prata om en person som verkligen försökte reformera homeopatin. Den mannen var Richard Hughes (1836 – 1902). Som tack blev han utstött och förtalad av sin homeopatiska samtid. Vad var det då som gjorde Hughes så kontroversiell?

richard-hughes

Jo, han försökte kombinera tankarna från homeopatin med vetenskapen och läkarvetenskapen. Homeopati enligt Hughes fokuserar på vetenskapen och tar avstånd från Hahnemanns mystik. Hughes var pragmatisk och anti-mystik.

Till skillnad från sina kolleger som läste Organon som Mose stentavlor (vilket även gäller för dagens klassiska homeopater) läste Hughes alla Hannemanns verk och noterade även hur denne (Hahnemann) begravde sig själv i dogmer då han blev äldre.

Baserat på ett vetenskapligt angreppssätt tog Richard Hughes, Robert Ellis Dudgeon och andra ledande Britiska homeopater avstånd från vissa av Hahnemanns idéer, som ”livskraften” och ”psora”. En annan av Hahnemans grundteser som de ställde sig tvekande till var hela idén med potensiering. Han ansåg att Hahnemanns sena resonemang om den 30nde potensen hade ”fossiliserat” homeopatin och att den stod i strid med vetenskapen.

En annan punkt där han kritiserade Hahnemann var gällande prövningar av vissa ämnen. Han ansåg att dessa, som de dokumenterats, var felaktiga och började själv bygga upp en repertoar, baserat på mera vetenskapligt gjorda prövningar. Hans Cyclopedia of Drug Pathogenesy tog sju år att ta fram och var baserat på synnerligen strikta regler hur och vad som skulle inkluderas.

En annan punkt på vilken hans åsikter skiljde sig från de ”klassiska” homeopaterna (även om benämningen inte fanns då) var den att han ansåg att mediciner skulle väljas baserat på deras kända farmakologiska effekter och inte bara på subjektiva symptom. Hughes ansåg, till skillnad från Hahnemann, att kunskap om kroppens funktioner var viktigare än teoretiserande om ”miasmer”.

Naturligtvis sågs inte detta med blida ögon av många av hans samtida kolleger och han fick utså mycket spott och spe från mera bokstavstrogna homeopater.

I dag är han nästan helt bortglömd, mannen som både hade nyckeln till homeopatins framgång i sin hand samtidigt som han bar spaden som kunde begrava homeopatin. Hade Hughes tankar vunnit fotfäste, hade homeopatin sakta utvecklats till en naturmedicin som sedan helt enkelt inkorporerats i läkarvetenskapen.

Kanske hans kritiker insåg detta, att utan dogmatism, slutenhet och mystik, kunde inte homeopatin fungera? Kanske var det därför han motarbetades så?

Dagens Homeopati försöker putsa fasaden

Att inte alla ”alternativmedicinare” har rent mjöl i påsen är ingen nyhet. Andrew Wakefield försökte stoppa tidningen The Guardians och BMJs granskning av forskningsfusk. Mattias Rath försökte tysta Ben Goldacre genom att stämma honom. För några år sedan avslöjades att ett antal tillverkare av homeopatika finansierat en smutskastningskampanj riktad mot kritiker och även i Sverige försöker vissa med fula knep för att tysta kritik.

Ett av de senaste är Torbjörn Sasserssons och Marina Szöges anmälan till DI. Anmälan återges in extensio nedan. Avsikten med denna anmälan är naturligtvis att få bort obekväma åsikter från Google. Man vill helt enkelt inte att nätanvändare skall kunna bilda sig en objektiv bild av olika pseudovetenskaper som Homeopati, Chemtrails, Astralresor och liknande. Enbart de glassiga och positiva inläggen på Dagens Homeopati skall få existera i nätvärlden.

Sett ur denna synvinkel är debatten på VoFs nätforum är naturligtvis besvärande för Dagens Homeopati. Forumet befolkas av ett stort antal användare, många med djupa insikter i medicin och alternativmedicin. Användare som direkt kan vederlägga de påståenden som framförs på Dagens Homeopati. Dock är det tråkigt att man väljer att försöka tysta kritiska röster, hellre än att se över sina egna argument och kunskaper.

Bakgrund

För ett antal år sedan startades en tråd vid namn ”Marina Szöges förklarar hur homeopati fungerar” orsaken var att bloggen ”Dagens Homeopati” inte tillät en diskussion kring de artiklar som publicerades där. Man ändrade kritiska inlägg till oigennkännelighet eller också tog man helt sonika inte in dem. Det är tråkigt att personerna bakom ”Dagens Homeopati” har en sådan aversion mot en fri debatt, men resultatet var att debatten fördes på andra ställen. På bloggar och på föreningen Vetenskap och Folkbildnings nätforum.

Även om enstaka övertramp förekom, så var debatten på forumet saklig och konstruktiv, men trots detta en nagel i ögat på personerna bakom Dagens Homeopati, eftersom den var utom deras kontroll. Därför valde man en anmälan till DI om ”kränkningar”. Vadi kränkningarna skulle bestå är oklart. Det finns inget generellt förbud att publicera namn, så länge det sker i ett journalistiskt sammanhang. Det är givetvis fullt tillåtet att hänvisa till vad en person själv skriver, i eget namn, i en tidning eller på webben.

På samma sätt måste en bloggare acceptera att dennes åsikter nagelfars. Naturligtvis skall man inte acceptera vad som helst. Debatten bör föras sakligt, så att omtala namngivna personer som ”skeptikertroll”, ”bluffprofessorer” eller att anklaga dessa för bestickning och förskingring är naturligtvis inte acceptabelt – Dock sker detta med jämna mellanrum på Dagens Homeopati, i löpande text och i kommentarsfältet. Kommentarer som godkänts av Marina Szöges i egenskap av chefredaktör.

DI har givetvis att lämnat denna anmälan utan åtgärd, men det tråkiga är att det tar resurser som annars kunde användas till att bekämpa verkligt näthat. Kanske till och med sådant som praktiseras av deras vän Börje Perratt? Anser verkligen Torbjörn Sassersson och Marina Szöges att det är ett konstruktivt sätt att agera?

Själva anmälan, en offentlig handling, finns nedan. Av hänsyn till de inblandade har adress och kontaktuppgifter strukits.

DI1xDI2x DI3xDI4x

 

Svaret från DI:

Hej NN,

Tack för ditt meddelande till Datainspektionen.

Till Datainspektionen kommer det varje dag ett stort antal meddelanden med synpunkter på hur personuppgifter hanteras i olika delar av samhället. Med detta svar vill Datainspektionen allmänt beskriva de regler som gäller för sådan hantering av personuppgifter som ditt meddelande handlar om. Datainspektionen kommer i nuläget inte att göra något mer med anledning av den information som du har lämnat oss.

Synpunkter som skickas till Datainspektionen leder inte alltid till att inspektionen inleder tillsyn. Skälet till det kan vara att Datainspektionen anser att de fel och brister som inspektionen uppmärksammas på inte är av sådan art eller omfattning att de motiverar en tillsynsåtgärd. Det kan också bero på att synpunkterna bäst hanteras i en framtida tillsynsinsats, exempelvis som en del av underlaget för ett tillsynsprojekt. Större tillsynsprojekt planeras ofta lång tid i förväg. Ibland kan det också vara så att Datainspektionen nyligen har avslutat tillsynsaktiviteter mot den typ av verksamhet som synpunkterna handlar om.

På Datainspektionens webbplats http://www.datainspektionen.se hittar du mer information om vad som gäller vid behandling av personuppgifter, inkasso, kreditupplysning och kameraövervakning. Skriv in din sökning i sökfältet.

Följande är allmän information.

Här kan du läsa vilka regler som gäller vid publicering på internet:

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/publicering-pa-internet

Här kan du läsa mer om webbplatser med utgivningsbevis:

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/fragor-och-svar-om-webbplatser-med-utgivningsbevis/

På Myndigheten för Radio och TV:s webbplats hittar du mer information om utgivningsbevis:

http://www.radioochtv.se/tillstand-och-registrering/internet/utgivningsbevis/

Vänlig hälsning
NN
Jurist, Datainspektionen
http://www.datainspektionen.se

Den svenska homeopatiskandalen

piller 1

Den femte maj, 1954 brändes 20 ton homeopatika på Lövsta sopstation, i Hässelby. Det var frågan om sockerpiller, homeopatisk litteratur och annat som beslagtagits vid en av de största kvacksalveriutredningarna i Sverige. Hela processen tog nästan 4 år och kostade över 300.000 kronor i den tidens penningvärde. Den direkta effekten av denna juridiska process var den Kvacksalverilagstiftning som gäller än i dag i Sverige. Vad var då bakgrunden till detta?

De åtalade var ett antal personer bakom företagen Drogon Ab, Pharma-drog Ab och St Eriks Droghandel, bland annat den dåvarande ordföranden för de Svenska homeopaternas riksförbund, vars huvuduppgift varit att propagera för företagens produkter, mot en procent på försäljningen.

Pillren som företagen sålde var rena sockerpiller som köptes in från sötsaksindustrin. Dessa försågs sedan med fantasifulla etiketter och såldes vidare som homeopatiska läkemedel. Alla förpackningar innehöll samma sockerpiller och anmärkningsvärt var att ingen praktiserande homeopat upptäckte bedrägeriet som hann pågå i många år. Det var i stället avundsjuka konkurrenter som satte polisen på spåren. Efteråt har man från homeopathåll hävdat att man haft misstankar och framfört klagomål, men några belägg för det har aldrig presenterats.

Vid rättegångarna hävdade de åtalade att de inte begått något fel då ”alla ändå vet att homeopatika bara är sockerpiller”. Rätten godtog inte det argumentet utan ansåg att de avsiktligen vilselett köparna. Att de dessutom utnyttjat sjuka människors utsatthet ansågs vara en försvårande omständighet. Samtliga dömdes till kännbara fängelsestraff och avtjänade verkligen dessa, med undantag av ordföranden i Svenska homeopaternas riksförbund, som på oklara grunder benådades av justitieminister Herman Zetterberg.

Vad har nu detta, som hände för 60 år sedan att göra med Homeopatin i dag, kan man fråga sig? Jo, fusket inom Homeopatin var utbrett då och situationen är inte bättre i dag.

I augusti 2012 gjorde Amerikanska FDA en kontroll hos Nelsons, en känd, brittisk tillverkare av Homeopatiska medel. Rapporten är en skrämmande läsning (FDA varningsbrev WL: 320-12-022) och den resulterade i att samtliga produkter från Nelsons sattes på FDAs ”röda lista” över produkter som inte får importeras till USA. Inspektörerna från FDA hittade bland annat glassplitter i produkter och fann vidare att innehållet i förpackningarna varierade från gång till gång, samt även inom en och samma förpackning, så att vissa tabletter helt saknade aktiva ingredienser, andra hade mångdubbel dos. I vissa fall hamnade fel etikett på fel flaska. Trots detta fortsätter man sälja produkter från Nelsons i andra länder. Det finns således all orsak att se upp med Homeopatiska preparat.

Källa: C-O Bernhardsson: ”Brottets Krönika”, sid 380-388 samt FDA (www.fda.gov)

Homeopaterna är oroade.

Det finns mycket oro inom homeopatin just nu.

De utför en undersökning där de mäter attityden kring homeopatin, svara gärna på den.

http://www.surveymonkey.com/s/KJL3D2N

Det har skrivits en slutreplik av Chris Jörgenfelt som inte SvD ville publicera så den finns på vår systersajt Dagens Homeopati.

Och så har Robert Hahn, denna märkliga läkare som gillar kvacksalveri, skrivit en uppsats, vi kallar den för hitta alla logiska felslut.

 

 

 

Cease Autism Sverige

Cease Autism framstår som riktigt vettiga om man läser texterna under rubriken autism, den förklarar lite om vad autism är, hur det uppstår samt går genom den klassiska frågan om autism är vanliga hos pojkar eller bara är svårare att diagnostisera hos flickor. Sedan kommer man dock till rubriken behandling

Cease behandling

Barnets biografi är grunden till en Cease-terapi behandling. Ju mer vi förstår vad som hände tidigare i barnets liv desto mer kan vi arbeta för en bättre framtid.
En Cease-behandling är egentligen en homeopatisk behandling där livsenergin och följdaktligen kroppen renas från de kroniska effekterna av toxiska substanser. Under konsultationen går vi grundligt och i kronologisk ordning genom de sjukdomar och mediciner som barnet har haft. En behandlingsplan tas fram med utgångspunkt från denna information. Målsättningen med Cease-terapin är fullständig rehabilitering. En Cease-behandling tar i genomsnitt 3 år.
Behandlingen kommer att kombineras eller följas upp med traditionell homeopatisk konstitutionsbehandling. Föräldrar kommer också att rekommenderas att komplettera barnets kost med Vitamin C, Omega-3 samt zink.

Ooops, där blev det galet. Man kan även få behandlingen på distans, smidigt om man inte bor i norra Sverige. Sedan så är de rätt suggestiva när det gäller vaccinationer och all elände som kommer med den, men misströsta inte, det finns bot:

Här är ett aktuellt exempel på hur Cease kan användas i en mer akut situation: I Sverige har människor fått besvär till följd av H1N1 influensa-vaccinet (Pandemrix). För att hjälpa dessa människor att tillfriskna kan man försöka ge den homeopatiska medicin som har framställts av svininfluensa-vaccinet.

Då vet ni det.

Uppdate: Cease-autism.se har tagits ner, hela sajten är bortplockad . Om det beror på alla 23 läsare av min sida eller något annat vet jag inte.