Dagens Homeopati och SFVH uppmanar till lagbrott?

 

 

 

 

I ett inlägg i nättidningen Dagens Homeopatis Facebookgrupp propagerar en av medlemmarna för lagbrott. Inlägget innehåller tydliga instruktioner för hur man skall undgå påföljder då man bryter mot förbudet att behandla barn: ”..och inte heller säljer preparat till barnet efter ordination till just själva barnet”. Således skall homeopaten sälja sitt skakade vatten till föräldern.

Det anmärkningsvärda är att moderatorn och tillika ordföranden i Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati, Marina Szöges instämmer i lovsången.

 

DH_2015-04-24_15-28-09

 

Det är uppenbart att det måste till hårdare regler för att stoppa dessa kvacksalvare från att skada ännu flera barn.

Vad lär man sig vid en homeopatiutbildning?

Det verkar som om homeopater tar mycket illa vid sig om någon kritiserar dem och ett vanligt argument från dem är då: ”Du kan inte uttala dig om du inte är utbildad homeopat”. Samtidigt är det svårt att få reda på vad homeopatiutbildningen innebär och vad man har för kunskaper efter genomgången kurs.

Jag har här sammanställt vad man lär sig på en utbildning i homeopati, vilka förkunskaper som behövs och vad man måste kunna för att klara sluttentamen. Informationen kommer främst från en av de platser i Sverige som sysslar med sådan utbildning.

Notera att många av böckerna finns fritt tillgängliga på nätet. Det finns således inga ursäkter att inte syna homeopatiutbildningen i sömmarna. Detta speciellt som den sker vid privata skolor och utan någon kontroll.

Någon exakt statistik finns inte, men jag skulle inte bli förvånad om merparten av de i Sverige som kallar sig homeopater gått denna treåriga utbildning. De är även stor skillnad mot exempelvis Tyskland, där utbildningen sker som en specialisering vid en klassisk läkarutbildning. I Sverige kan man utbilda sig till homeopat utan att ha några medicinska kunskaper och utan att egentligen inhämta några medicinska kunskaper under utbildningen.

Den obligatoriska litteraturen lämnar mig en aning undrande. Av alla böcker är blott två böcker i medicin, men då rena uppslagsverk. Uppenbarligen lär man inte ut anatomi, fysiologi etc. Jag har inga svårigheter att föreställa mig att den sålunda utbildad homeopat inte vet var kroppens organ sitter, eller vad de har för funktion. Däremot kan han eller hon säkert breda ut sig ”in extensio” om olika Misamer eller Psora, för att inte tala om de fyra kroppsvätskorna.

Jag är medveten om att denna information är ofullständig så komplettera gärna med kommentarer om utbildningen så kan vi bygga upp en bra infobas!
Litteraturförteckning för treårig kurs i homeopati.

Förkunskaper: Gymnasieutbildning, underkända vitsord i NO-ämnen är inget hinder. Verkar litet märkligt med tanke på att flera av böckerna har rätt komplicerade texter på Tyska och Engelska.

År1
Schroyens F, Essential Synthesis

Eller som någon sade ”Synthesis represents the fusion of the past with the present. It combines the tried and true historical findings of homeopathy with today’s influx of new findings by the Homeopaths of today (and tomorrow). Synthesis is unique in that a key fundamental philosophy is to never sacrifice quality for quantity.”. Notera att förordet till version 9.1 är skrivet av allas vår Jeremy Sherr, mannen som sysslar med synnerligen oetisk AIDS-behandling i Afrika.

Owen D, Principles and Practice of Homeopathy
Även läsbar vis Scribd: http://www.scribd.com/doc/49830839/Homeopathy

Kunde kanske motsvaras as FASS? Finns en massa funderingar om ”den vitala livskraften” och även riktlinjer för prövningar, där Owen avfärdar behovet av blindning och placebokontroll.

Morrison R, Desktop guide
(Finns även via Scribd: http://www.scribd.com/doc/66554100/Desk … e-Morrison)

”Seven years in the writing, this work covers 290 remedies. It is based on classical sources and the author’s own experience, but especially on his studies with George Vithoulkas. Remedy descriptions are organized as follows: Where appropriate, each remedy has a general description, mental symptoms, general symptoms and symptoms of various parts of the body. A ”Clinical” section lists diseases which the remedy is commonly used for. A ”Combined Symptoms” section indicates groups of 2 or 3 symptoms that, when found together, are a strong indication for the remedy. Other remedies important for particular symptoms are in italics. True keynotes are in bold type and symptoms for which the remedy is the most important remedy are indicated by a diamond. ”This book should be a mandatory addition to the library of every homeopath, occupying a place on the desk next to the repertory.” -Jonathan Shore, MD, and Bill Gray, MD.”

Som vanligt saknas källor, men beskrivningarna är ganska roande.

Hahnemann S, Organon
(Kan laddas ned som PDF)

Vithoulkas G, Homeopati en vetenskap?

Förmodligen samma bok som den med likalydande engelsk titel. Den avfärdades som ”ansvarslös” av det Brittiska Homeopatisamfundet. En del av skriftväxlingen finns här: http://www.minimum.com/reviews/reply-penicillin.htm
Det intressanta med Vithoulkas är att han uppenbarligen helt saknar medicinsk skolning, ändå kommer han med de mest häpnadsväckande påståenden som att hösnuva, astma, cancer och AIDS orsakas av sjukvården. Han hävdar vidare att han redan 1970 förutsade AIDS.

Hans filosofi kan sammanfattas av:

The human body is an energy complex that generates all forms of known energies but beyond that is sustained by subtle formulative energies that tend to bring about optimum coherence and maintain equilibrium, harmony, and homeostasis.

These subtle energies are animating the spiritual-mental, the psychic-emotional, and the physical planes. Each plane has its own vibrational frequency and is constituted of multiple complex fields structured in a hierarchical way.

Yasgur J, Homeopathic dictionary
(Kan laddas ned som PDF)

Ett försök av Jay Yasgur (Har han en farm?) att översätta Hahnemanns och Kents arkaiska engelska till modernt språk.

Bailey P, Homeopathic Psychology
(Kan läsas på Scribd)

Vithoulkas G, The Essence of Materia Medica
(Kan laddas ned som PDF)

En kondenserad Materia Medica på 132 sidor

Lindskog B, Medicinsk terminologi

Collin P, Medicine ordbok

Blackie, Patienten i centrum

En bok om homeopati av Drottning Elizabeths livläkare. Är detta Svensk Damtidning?

Boericke, Materia Medica
(Kan laddas ned som PDF)
Ur den kan inhämtas många godsaker, exempelvis hur Kvicksilver eller kvicksilvercyanid botar ärftlig syfilis. Används som refensverk av många homeopater, trots att den i sin helhet är hörsägen.

Barthel, Das kleine Buch der Arzneimittel-Beziehungen

År 2

Kaplan, The homeopathic conversation
Herscu, The homeopathic Treatment of Children
Vithoulkas, Levels of health
Kent, Lectures on homeopathic philosophy
(Kan laddas ned som PDF)

Filosofin bakom homopati av James Tyler Kent (1849 – 1916) även kallad ”Den moderna homeopatins fader”. Han är kanske mest känd för att helt ha avfärdat mikrobers roll och ansåg i stället att alla sjukdomar hade en andlig orsak. Han dog av njursvikt vid 67 års ålder.
I ljuset av vad vi vet i dag så ter sig många av Kents utsagor som ganska bisarra. Tar man exemplet Borrelia så beror sjukdomen inte på att man smittats av en fästing. Utan man har blivit smittad pga att man haft en störning i ”livskraften”. Man skall såleds inte behandla bakterieninfektionen utan i stället försöka återställa den vitala livskraften.
Det som slår mig då jag läser denna bok är annars hur mycket den påminner om Luthers Katekes. Vi kämpade med denna i folkskolan och i de flesta fall var de tio budorden enkla att förstå, medan Luthers förklaringar var abstrusa.

År 3

Hahnemann, Chronic Diseases
Vithoulkas, A new model for health and disease

Var vi får lära oss att vi måste fokusera på ”energimedicin” i stället för vår ”kemiska medicin”……

Patel, Forskningsmetodikens grunder
Det är uppenbart varför denna bok läggs sist, för här lär man ju sig har allt homeopater tror på är trams. Denna bok, jämte en kurs i källkritik, borde ju inleda studierna!

Det sista året görs även ett projektarbete. Skulle vara intressant att se några exempel på sådana!

Examen
Jag har försökt få fram exempel på svenska examensfrågor, men misslyckats. Frågan är hur sluttentamen ser ut och ifall de någonsin underkänner någon? Jag misstänker att så inte är fallet och att dessa platser närmast är att likna vid de ”Diploma Mills” som finns i bland annat USA och Indien. Det är i varje fall vad jag antar tills motsatsen är bevisad. Det är ju inte helt gratis att gå denna utbildning så det vore intressant att se vilka kvalitetskrav man har?

Hittade annars ett engelskspråkigt prov här (http://www.homeorizon.com/homeopathic-a … -mcqs-2009) och kan konstatera att en svenskutbildad homeopat knappast skulle klarat anatomifrågorna. Däremot är jag litet förundrad över de andra frågorna? Vad har det för betydelse hur många aforismer det finns i den femte upplagan av Organon, eller vilket år den gavs ut?

En annan länk gav följande exempel:
According to homeopathic principles, disease originates from
A. the basic fluids of blood and bile which are the primary emanations of the psoric miasm
B. the pernicious weakness caused by unhealthy and immoderate lifestyle
C. specific inherited weaknesses exacerbated by the shocks and stresses of life
D. the derangement of the spirit-like power that animates the organism

According to Vithoulkas, in The Science of Homeopathy, predisposing weakness of the defense mechanism is affected fundamentally by:
A. the individual’s freedom on the mental, emotional, and physical levels
B. venereal diseases contracted by one or both of an individual’s parents
C. hereditary influences, strong infectious diseases, and previous treatments and vaccinations
D. lifestyle factors whose cumulative stresses break down the ability of the immune system

Gissa de rätta svaren!

Kostnad
Anmälningsavgift 2000 kr
Månadsavgift (36 mån) 2300 kr
Internationellt seminarium 1500 kr
Sluttentamen 2900 kr
Studielitteratur ca. 5000 kr

Fritt fram för Homeopati i vården?

Många sajter, bla Arcanumskolan och vår systersajt Dagens Homeopati hävdar att HFD nu gett klartecken för Homeopati i vården.

I flera artiklar påstår man att att HFD skulle slagit fast att Homeopati får användas inom Svensk sjukvård. Detta är felaktigt. Vad domslutet gäller (6634-10) är att Socialstyrelsen vidtagit disciplinåtgärder mot en läkare för ett antal försummelser. Bland annat har läkarens journalföring varit bristfällig och han har dessutom ordinerat Homeopatiska läkemedel som komplement till konventionell medicinsk behandling. Socialstyrelsens ståndpunkt var att läkarens agerande inneburit fara för patienten.

Det HFD finner i sitt domslut är att läkarens journalföring innehållit allvarliga brister. Däremot finner HFD inte det styrkt att läkaren ”gjort sig skyldig till medicinska misstag i form av tvivelaktiga diagnoser eller underlåtenhet att föranstalta om skolmedicinsk behandling i den utsträckning som varit påkallad”.

Den specifika Homeopatiska behandlingen anser HFD vara ”ofarlig” (verkningslös) och eftersom den skett som komplement till en adekvat traditionell medicinsk behandling har inte det förelegat en risk för patientens liv och hälsa.

Domen behandlar bara detta specifika fall och säger inget om systematisk användning av Homeopatiska medel. Homeopaterna drar således litet väl långa växlar på detta domslut.