Får man verkligen cancer av HPV-vaccinet?

På olika sajter som sysslar med så kallad ”alternativmedicin” sprids nu en länk till en en studie som sägs påvisa en koppling mellan HPV-vaccination och cancer. Studien, eller rättare sagt artikeln är publicerad i en Indisk tidskrift och har titeln ”Increased incidence of cervical cancer in Sweden: Possible link with HPV vaccination”

HPV[1]

Som artikelförfattare anges ”Lars Andersson” som sägs arbeta vid Karolinska Institutet. Som kontaktuppgift anges en outlook.com-adress. Redan det bör få varningsklockorna att ringa. Pensionerade forskare får oftast behålla sina epostadresser vid institutionen. Hursomhelst kontrollerade aldrig The Indian Journal of Medical Ethics avsändarens identitet utan de kontaktades av KI som påpekade att någon ”Lars Andersson” hos dem ingalunda skrivit texten.

Vad påstår då artikeln? Jo att man sett en ökning av fall av livmoderhalscancer, vilket är sant. Den påpekar vidare att ökningen syns hos kvinnor under 50, vilket även det är sant, däremot vinklas datat på ett bedrägligt sätt.

Vi vet redan att vaccinationen minskar risken för livmoderhalscancer. Hur vet vi det, jo genom studier där man följt individer och då ser man (Luostarinen et al, E Herweijer et al Int J Cancer 2016) att vaccinerade har en mindre risk att insjukna.Det finns flera liknande studier där man jämfört på individnivå så man måste fråga sig varför denna ”Lars Andersson” använder sig av så osäkert data?

Nästa sak som man måste reagera emot är datat man använt i Figur 1. Varför dessa märkliga åldersspann? 20-49 och över 50? Jo, det är för att vi under perioden 2006..2016 ser en ökning i de spannen under 50, men ingen ökning över 50. Skribenten har således torterat sitt data för att få fram sin poäng. Faktum är att ökningen är i stort sett lika i alla spann under 50, utom 20-24 där man ser en minskning. Detta motsäger ju helt skribentens tes. Om man ser samma ökning hos icke-vaccinerade faller ju hela hens resonemang.

Vidare syns ökningen bara i vissa landsting, något som talar för att bättre diagnoser spelar in. Det är så lätt att ljuga med statistik. Ta bara följande: mellan 2011 och 2012 var det en fördubbling av HPV-fallen i åldersspannet 5-9 år! Dvs 2012 var det 1 fall. I de flesta spannen är skillnaden enstaka fall, i spannet 20-24 är det frågan om mellan 10 och 13 fall årligen, så enstaka fall, ger höga procenter.

Cancerfall_2018-05-13_15-09-25

Datat är inte justerat för befolkningsmängd. Källa SCBs statistikdatabas.

Ser man på förändringen 2011 .. 2016 så ser man att ökningen är jämförbar i de flesta ålderskategorier under 50:

Förändring_2018-05-13_15-14-15

Detta omkullkastar helt denne ”Lars Anderssons” tes. Sanningen är i stället att HPV-vaccinet är effektivt. Det minskar förekomsten av vårtor och förstadier till cancer.

Indian Journal of Medical Ethics har återkallat artikeln. Läs mera här.

De vaccinerede piger

57318591-grafik20til20teaser

Danmarks TV visade för en tid sedan en dokumentärfilm om ett antal flickor som sades blivit sjuka i samband med HPV-vaccination. Dokumentären kan ses här.

Det som var anmärkningsvärt med just Danmark, var att incidensen av dessa typer av symptom var så dramatiskt annorlunda än i andra länder. En studie gjordes på hospitalet i Fredriksberg och den kritiserades av den europeiska hälsoskyddsmyndigheten.

Sundhetsstyrelsen har nu enligt uppgifter i danska Metro Express utrett saken och då framkommer det att de flickor som anmält symptom efter HPV-vaccinationer till stor del varit sjuka innan, med liknande symptom.

Mange af de piger, der har indberettet bivirkninger, var syge og havde psykiske problemer, inden de blev HPV-vaccinerede, konkluderer forsker fra Statens Serum Institut i nyt studie.

 

I undersökningen har man undersökt 316 flickor som rapporterat symptom efter vaccinationen och jämfört dem med en kontrollgrupp på 163 910 flickor i samma åldersgrupp. Enligt Kåre Mølbak, avdelningschef, Statens Serum Institut har de 316 flickorna haft liknande symptom redan före vaccinationen och det verkar du som flickorna och deras föräldrar skyller symptomen på vaccinationen, trots att de fanns redan före.

Det ovan skrivna var baserat på förhandsuppgifter. Hela studien är nu publicerad

Rent principiellt är det otrevligt då människor utpekas på detta sätt. Däremot är det av största vikt att alla biverkningar utreds och är det då verkligen så att flickorna var sjuka redan före de vaccinerades är det naturligtvis en viktig faktor. Något som även påpekas i studien:

Pre-vaccination morbidity should be taken into account in the evaluation of vaccine safety signals.